Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die ik uitvoer zijn onderhevig aan onderstaande algemene voorwaarden.

Download hier mijnĀ Algemene Voorwaarden in het Nederlands